Regulamin rezerwacji usług w Salonie Cambella make up

 1. Rezerwacje terminów tj. zapisy można dokonywać telefonicznie pod numerem 510179242  lub za pomocą sms-a oraz facebook’a
 2. Warunkiem rezerwacji terminu jest wpłata zadatku na konto ING 43 1050 1562 1000 0092 4188 5558 w terminie do 5 dni. W tytule proszę o podanie daty ślubu, imienia i nazwiska.
 3. Wysokość zadatku:
 • Makijaż lub fryzura – 50 zł
 • Makijaż + fryzura – 100 zł
 • Rezerwacja dla 2 lub więcej osób – 200-300 zł
 1. Zadatek w przypadku rezygnacji klienta nie podlega zwrotowi.
 2. Koszt dojazdu to 20 zł za każde 10 km (na terenie miasta Rzeszów dojazd 20 zł).
 3. Makijaż i fryzura próbna wykonywana jest tylko i wyłącznie od poniedziałku do piątku. Wykonanie makijażu i fryzury próbnej gwarantuje wykonanie usługi w indywidualnie dopasowany sposób dopasowany do wymogów klientki.
 4. Aby skorzystać usługi makijażu należy przyjść bez makijażu z nałożonym kremem nawilżającym min. 20 minut przed wykonaniem makijażu.
 5. Na fryzurę należy umyć włosy na wieczór przed dniem wykonania fryzury. Usługę stylizacji fryzur wykonujemy na suchych i wymytych włosach.
 6. Cennik usług dostępny jest na stronie www.cambella.rzeszow.pl w zakładce oferta
 7. W przypadku spóźnienia się klienta powyżej 30 minut, mamy prawo odmówić wykonania usługi a zadatek przepada. Pamiętaj, że każda następna klientka liczy w tym dniu na naszą punktualność.

RODO

RODO

 

 1. Cambella Izabela Piekarczyk z siedzibą pl. Wolności 15/2, 35-073 Rzeszów jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych: Izabela Piekarczyk, cambella.rzeszow@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług zgodnie z zawartą umową, zamówieniem lub zleceniem wykonania dzieła.
 4. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO):

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej ilości celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osób, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 1. Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
 • Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy, zlecenia oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy/zlecenia, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. Posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
  2. Zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
  3. Wypełnienie obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 • Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 1. Cambella Izabela Piekarczyk nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienie skargi do organu nadzorczego.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest obowiązkowe a w pozostałym jest dobrowolnie.
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany profilowane.

 

Start | Wizaż i stylizacja | Kursy | Organizacja sesji zdjęciowych | Sklep cambella | Kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone 2011
cambella.rzeszow.pl
Projekt i realizacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW